Norsonic - innovative sound instrumentation

--

Norsonic grundat 1967 är en högkvalitativ utvecklare och producent av utrustning för mätning av ljud och vibrationer.

Norsonic är världsomspännande med sina säljagenter i mer än 20 länder. Genom detta nätverk får vi inputs från kunder i de flesta världsdelar. Användarnas synpunkter och önskemål har stor betydelse vid utveckling av nya produkter och programvaror.

Baserat på vår "all-in-one" filosofi, utvecklar vi kompletta lösningar vilka kan jämföras med portabla laboratorier. Detta betyder att användaren kan utföra mätningar, analysera data och skriva ut resultaten på plats.

En grundläggande part i Norsonic koncept är vår ”retrofit policy”. Detta betyder att våra kunder kan uppgradera eller utöka funktionaliteten på sina ljudmätare när behovet uppstår. Detta betyder att våra gamla kunder kan få sina ljudmätare uppgraderade med den senaste teknologin, närhelst de så önskar.