Nor850 Multikanalsystem

 • Nor850Fancybox link
 • Nor850 softwareFancybox link
 • Nor850 software - Level vs frequencyFancybox link
 • Nor850 software - Rating displayFancybox link
 • Nor850 sofware - MultiratingFancybox link
 • Nor850 hardwareFancybox link
 • Nor850 hardware w/microphonesFancybox link

Nor850 är vårt användarvänliga multikanal mätsystem med softwaremoduler för:

Generell ljudmätning med bl.a.

 • Frekvensanalys
 • Loggfunktion
 • Ljudinspelning
 • Markerfunktioner med markerbar
 • 3D-view och spektrogram

Byggakustik med bl.a

 • Nya ISO-16283-x standards inklusive "corner positions"
 • Även ISO-140, 10052 och andra nationella mätstandarder
 • Parallell T15, T20, T30, Tmax efterklangsmätning
 • Schedulerfunktion med automatiserad mätprocedur
 • Brusgenerator för Pink, White och Swept sine noise
 • Enskilt tersband med bandpassfilterat brus om behov av extra energi i specifikt tersband
 • Kontroll av Nor265 mikrofonbom och Nor277 stegljudsapparat
 • Standardiserade excelrapporter

Ljudeffekt med bl.a

 • ISO 374x survey, engineering, precision mätstandarder
 • Comparision method med referensljudkälla t.ex. Norsonic Nor278
 • Direct method med frifält, manuell inmatning eller efterklangsmätning för K2-input.
 • Schedulerfunktion med automatiserad mätprocedur
 • Kontroll av Nor265 mikrofonbom
 • Standardiserade excelrapporter
 • Nyhet ISO 6395 "pass by mätning"

Hardware kan antingen vara en eller fler av Norsonic Nor850 (1-10ch) frontend, Nor140 eller Nor150 ljudmätare eller en mix av dessa.