Samhällsbuller

Samhällsbuller

Norsonic har levererat lösningar för permanent bullerövervakning i årtionden. De första kunderna var oftast flygplatser som hade råd att investera i dyra, avancerade, kundanpassade lösningar.

Idag har vi prisvärda, standardiserade lösningar med utbyggbara moduler för hårdvara och bra alternativ på PC-programvara.

Våra kunder använder vår utrustning för att övervaka:

  • Trafik och infrastruktur som vägar, hamnar, flygplatser, järnvägar.
  • Anläggningsarbete, som uppförande av nya byggnader, vägar och tunnelbygge.
  • Industriellt buller från fabriker, skorstenar, kraftverk, gruv och vindkraftturbiner.
  • Annan verksamhet, inklusive motorbanor, konserter och festivaler, barer och pubar